Uppdrag & Kunder

Uppdragslistan är ett representativt urval av de uppdrag som Cederquist arbetat med under de senaste åren.

Kvalitet

 • Införande av kvalitetssystem enligt ISO 9001
 • Förenkling av ledningssystem
 • Utarbetande av kvalitetsplaner för leveranser till kärnkraftverk
 • Workshop – ”Människan i ledningssystemen” – human factors
 • Införande av mottagningskontroll enligt ISO 2859
 • Processrevision
 • Definition av ansvar och befogenheter
 • Införande av ledningssystem för svets ISO 3834
 • Upprättande av styr och kontrollplaner
 • Genomförande av ledningens genomgång
 • Process management workshops
 • Genomförande av intern revision

Miljö

 • Miljöbedömning av produkter och material
 • Införande av ledningssystem ISO 14001
 • SVANEN märkning
 • BASTA kvalificering av produkter
 • Upprättande av byggvarudeklarationer
 • Införande av OHSAS 18001
 • Konstruktionsguide för bästa miljöval
 • Rutiner för kemikaliehantering
 • Miljöutredning
 • Miljörapporter till myndigheter
 • Utbildning av internrevisorer miljö
 • Miljöutbildningar
 • Hälsa och säkerhetsinspektioner
 • Periodisk miljöbesiktning
 • Utvärdering av miljölagstiftning
 • Granskningsledare utsläppsrätter (CO2)

Spårbarhet

 • Spårbarhetsrevisioner FSC
 • Controlled Wood verifiering
 • Spårbarhetsrevisioner FSC skog
 • Verifiering av riksanalyser
 • Lead auditor, Forest Management FSC
 • Chain of Custody PEFC granskning