Spårbarhet

Spårbarhet öppnar för ansvarsfull handel med träråvara. Spårbarhet ger bevis för trävarornas ursprung.

För att uppfylla lagkrav inom EU måste träråvara vara spårbar och komma från kända och lagligt avverkade skogar.

 

Spårbarhet ger möjlighet till ansvarsfull handel med trävaror och minskar illegal avverkning. Genom att ställa krav på certifierad råvara agerar beställaren så att andelen certifierad skog ökar.

 

Riskanalys, verifiering och dokumentation av förhållandena i skogen ger bevis för trävarornas ursprung och en bild av statusen bakåt i kedjan.