Kvalitet

Kvalitetsstyrning ger rationella processer samtidigt som risken för onödigt spill och reklamationer minskar.

Rationella och kontrollerbara processer som överensstämmer med kundens krav och förväntningar är en konkurrensfördel.

För att nå dit krävs utvecklad kvalitetsstyrning med inriktning på att processerna ska vara både tekniskt och ekonomiskt rationella och uthålliga.

 

ISO-9000 standarden är ett generellt verktyg för att planera, styra och förbättra processer.

 
Genom att arbeta i enlighet med ISO-standarden minskar risken för reklamationer och spill. Det ökar också företagets förmåga att hålla överenskomna leveranstider.
 

En väl genomförd kvalitetsstyrning fungerar som armeringsjärn i företaget.