FSC® Konsult

Spårbarhet

Bidra till ansvarsfullt skogsbruk genom certifierad träråvara.
Säkra lagligt ursprung med Due Diligence.

FSC eller PEFC aer etablerade system foer spaarbarhet av traeraavara

Chain of custody

Chain of Custody enligt FSC® eller PEFC är etablerade system för spårbarhet av träråvara. Genom att ställa krav på certifierad råvara agerar beställaren så att andelen certifierad skog ökar. 

För att uppfylla lagkrav inom EU måste träråvara vara spårbar och komma från kända och lagligt avverkade skogar. Detta gör man med ett Due Diligence System enligt  Timmerförordningen (EUTR).

Införa Chain of Custody enligt FSC PEFC

Utbildning FSC Chain Of Custody  i tre steg

Införa EUTR Due Diligence system

Laes mer om hur det gaar till att infoera spaarbarhetssystem enligt FSC

Införa spårbarhetssystem (Chain of Custody)

Utmaning
Företag har behov av att införa spårbarhetssystem för råvaror på grund av:
- Krav från kunder
- Krav i lagar eller standarder
- Förändring av inköpskanaler

Lösning
Tillsammans med er utveckla system lösningar. Vår kunskapsdatabas med beprövade systemlösningar ger en bra grund att utgå från.

Fördelar
Effektiva spårbarhetssystem anpassade till externa krav som stödjer organisationens sätt att arbeta

Cederquist Miljoe och Kvalitet - FSC Konsult

Hur
1.Definiera behov av omfattning på systemet och förutsättningar
2. Bedöm leverantörers förutsättningar att leverera
3. Välj standard (Tex FSC STD 40-004 eller PEFC CoC standard)
4. Sätt ihop projektgrupp med nyckelpersoner
5. Arbeta igenom varje kravavsnitt
     a) Identifiera krav
     b) Utvärdera nuvarande arbetssätt
     c) Ta fram rutin och besluta
     d) Vidta åtgärder
6. Utbilda personal
7. Gör intern revision (endast PEFC och FSC CoC Multi site)
8. Certifiera

FSC® Konsult

FSC® visar vägen till ett ansvarsfullt skogsbruk, respekterar traditionella rättigheter, arbetar för schyssta arbetsvillkor och ett miljöanpassat skogsbruk.

FSC Chain of custody .

FSC® är inte ansvarigt för innehållet i utbildning / konsultation / tjänster som erbjuds av CEDERQUIST