Revision

Internrevision är ett potent hjälpmedel för att förbättra verksamheten.

Revisionen identifierar vad som fungerar och vad som avviker.

Balanserat beslutsunderlag

Revisionen identifierar vad som fungerar och vad som avviker. Utvärdering av miljölagar är en särskild typ av revision. Revisionsrapporten ger en tydlig bild av hur verksamheten uppfyller kraven inom – miljö, kvalitet, spårbarhet och företagets egen standard. Den ger ett balanserat beslutsunderlag till vad som bör förbättras.

Intern revision

Utvärdering av miljölagefterlevnad

CEDERQUIST har genomfört fler än 1 000 kvalitets och miljörevisioner i många olika typer av företag. Vi uppfyller ackrediteringskrav genom att arbeta för certifieringsorgan. Det ger trygghet för er att vår kompetens är aktuell.