Om Cederquist

Fredrik Cederquist

Fredrik Cederquist har 20 års erfarenhet av att med ledningsgrupper utveckla, införa och förvalta ledningssystem.

Lead auditor inom

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • FSC Chain of Custody and PEFC Chain of Custody

 

Jägmästarexamen, SLU

Miljövetenskap, Lunds universitet

Skoglig naturvård, Göteborgs universitet

Cederquist är verksam i ett nätverk av experter inom bland annat miljö, kemikaliegranskning, skog, arbetsmiljö och kvalitet.