Om Cederquist

Cederquist är verksam i ett nätverk av experter inom bland annat miljö, skog, arbetsmiljö, IT stöd och kvalitet

Fredrik Cederquist - Lead Auditor för ISO 9001, ISO 14001 och FSC®

Fredrik Cederquist har Jägmästarexamen från SLU, Miljövetenskap vid Lunds universitet och Skoglig naturvård vid Göteborgs universitet

Lead Auditor för ISO 9001, ISO 14001 och FSC®

Medlem i American Society of Quality (ASQ)