Miljö

Ökande kundkrav och  striktare miljölagar utmanar företag att ständigt miljöanpassa processer och produkter. Ett certifierat miljöledningssystem ger stabil grund för miljöarbetet.

ISO 14001 utbildning

Miljöarbete som en del av strategi

  • Produkter med miljöfördelar förbättrar kundens miljöprestanda.
  • Minskade miljöstörande utsläpp och lägre miljörisker bidrar till hållbar utveckling.
  • Miljöinsatser i nivå med eller bättre än lagkraven ger trygghet.

Införa Miljöledningssystem enligt ISO 14001

Utbildning ISO 14001 av nyckelpersoner

Utvärdering av lagefterlevnad

ISO 14000

Cederquist identifierar företagets viktigaste miljöfrågor. Med utgångspunkt i etablerade standarder och aktuell lagstiftning utvecklar Cederquist tillsammans med kunden ett miljöledningssystem som kan certifieras.