Fördelar

Kvalitets- och miljösystem ska vara konkreta och begripliga. De ska fokusera på väsentligheter.

Utifrån standardsystemen och i samarbete med kunden utvecklar Cederquist processer som uppfyller marknadens kvalitets- och miljökrav.

 

Marknadens förväntningar:

  • Miljöriktig produktion
  • Spårbara råvaror
  • Kvalitetssäkrade produkter

För att bli användbara och rationella ska kvalitets- och miljösystem vara konkreta, koncentrera på det väsentliga och vara begripliga. Cederquist har granskat och förvaltat system för kvalitet och miljö i fler än 200 organisationer och genomfört närmare 1 000 kvalitet- och miljörevisioner i olika typer av företag.
 
Revisionerna har genomförts inom skilda kunskapsområden och med olika revisionsmetoder; från strikt lagöverensstämmelse till fokuserad granskning av svåra problem. Arbetssätt och revisionsmetoder utvecklas kontinuerligt för att skapa största möjliga värde och kundnytta.

 

Cederquist fördelar:

  • Högt värderad pedagogisk förmåga
  • Granskat och förvaltat kvalitets- och miljösystem i drygt 200 organisationer
  • Vet vad som fungerar och kan referera till 250 fungerande lösningar