Risk i fokus i PEFCs nya spårbarhetsstandard (2019-03-21)

I maj 2013 infördes en ny version av PEFC Chain of Custody standard PEFC 2002:2013. Nyheter är definitionen av produkter med “kontroversiellt ursprung” och att rutinerna i PEFCs spårbarhetsstandard ska stämma överens med EUs timmerförordning.

 

Den nya versionen kräver att företag som använder PEFC:

– Måste upprätta ett Due Diligence System (DDS) eftersom PEFC förutsätter total transparens i hela förädlingskedjan när det gäller trädslag och ursprung.

– Måste informera sina leverantörer om kravet på redovisning av trädslag och ursprung.

 

PEFCs Due Diligence System har fyra fundament:

1          Informationsinsamling.

2          Riskbedömning.

3          Inkludera kommentarer från tredje part i riskbedömningen..

4          Hur leveranser med betydande risk ska hanteras.

 

För de företag som har certifikat som endast gäller köp och försäljning av PEFC-certifierade produkter innebär PEFCs Due Diligence System främst att företaget ska ha kunskap om trädslag och ursprung i leveranserna. Motiveringen är att PEFC-certifierade produkter bedöms utgöra en försumbar risk och att företaget därigenom inte behöver göra någon ytterligare riskbedömning.

 

De företag som arbetar med PEFC-procentmetoden måste:

– Se över och uppdatera definitionen av ”kontroversiellt ursprung”.

– Anpassa PEFCs Due Diligence System genom att:

  • DDS omfattar alla produkter, även PEFC certifierat material.
  • Skapa rutiner för informationsinsamling.
  • Anpassa rutinerna för riskbedömning.

 

Läs mer

Cederquist tjänster är anpassade till EUs timmerförordning