Fortum Värme Sverige FSC CoC Certifierat (2019-03-21)

För Fortum Värme är FSC en viktig del i arbetet med hållbara biobränslen.

“FSC CoC-standarden var som en stor ”elefant” för oss… Svår att sätta sig in i och inte anpassad för energiföretag. Med pedagogiska förklaringar och förmåga att se saker från Fortum Värmes perspektiv hjälpte CEDERQUIST oss att bli det första energiföretaget i EU som har FSC CoC certifikat.”

Nadja Pilpilidou, CSR & Environmental Manager,

AB Fortum Värme samägt med Stockholm stad