Anpassningar till EUs timmerförordning (2019-03-21)

EUs nya timmerförordning (EUTR) från mars 2013 kräver att företag som är FSC®–certifierade anpassar sina rutiner för att uppfylla kraven för spårbarhet (Chain of Custody). 

För att uppfylla kraven enligt FSC Chain of Custody (FSC STD 40-004) gäller att leverantören uppfyller kravet om informationsplikt enligt EUs timmerförordning. Leverantören är skyldig att upplysa kunden/köparen om:

  • Trädslag
  • Ursprung – avverkningsplatsen

– Som ytterligare säkerhet för att inte icke-certifierade produkter ska kunna säljas som FSC-certifierade måste det finnas en avvikelserutin för de produkter som avviker från FSC-kraven. Avvikelserutinen ska bland annat innehålla en paragraf om att kunden ska meddelas om avvikelse inom tre dagar efter leverans. En nyhet är att mindre företag inte behöver dokumentera själva rutinen.

– Företag som exporterar eller importerar trävaror ska ha rutiner som säkerställer att bland annat exportrestriktioner efterlevs, att exportlicenser finns och att skatter och avgifter är betalda.

– Lagstiftningen omfattar allt trämaterial, oberoende av vikt, vilket gör att möjligheten att ha icke-certifierade “Minor components” i FSC-certifierade produkter försvinner. Även “Minor components” måste numer vara FSC-certifierade eller klassade som ”FSC Controlled Wood”.

För FSC Controlled Wood (FSC STD 40-005) gäller:

– Företag som köper virke från områden som bedöms vara riskområden, och själva utför kontroll, ska ha och använda en lista över de lagar och tillstånd som gäller i det land där avverkningen sker.

– För att underlätta riskbedömningen för företag som köper biprodukter gäller att biprodukterna kan klassas som ”låg risk” om de avverkats eller tillverkats inom EU.

Läs mer

Cederquist tjänster är anpassade till EUs timmerförordning