VÄLKOMMEN TILL CEDERQUIST

Konsult CEDERQUIST hjälper industriföretag att uppfylla certifieringskrav inom kvalitet, miljö och spårbarhet. 

Konsult Cederquist är verksam i ett nätverk av experter inom miljö, kemikaliegranskning, skog (FSC), arbetsmiljö och kvalitet (ISO 9001). Välkomna!

25 års erfarenhet av ledningssystem

Cederquist

Cederquist är verksam i ett nätverk av experter inom bland annat miljö, skog, arbetsmiljö, IT stöd och kvalitet.

Mycket bra och intressant kurs med konkreta exempel och pedagogiska övningar" "Bra start med praktikfall. Utmärkt med konkreta rutiner" "Bra övningar och tydliga exempel på rutiner. Användbar kurs!

Deltagare dag 2 fsc chain of custody

De praktiska övningarna, gruppövningen, särskilt som vi hade med CoC var toppen

Deltagare FSC Chain of Custody Dag 1

Cool with the practical case study to get everybody involved

Deltagare FSC Chain of Custody Dag 1

Bra start med praktikfall. Utmärkt med konkreta rutiner

Deltagare FSC Chain of Custody Dag 2

Bra övningar och tydliga exempel på rutiner. Användbar kurs!

Deltagare FSC Chain of Custody Dag 2